Club Sportiv Chitila

ROI Bazin didactic de înot

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ AL BAZINULUI DE ÎNOT DIDACTIC CHITILA

Prezentul regulament de ordine interioară al Bazinului de înot didactic situat pe str. Castanilor nr. 41A, orașul Chitila, județul Ilfov, stabilește raporturile dintre Administratorul – Club Sportiv Chitila și abonații privind utilizarea spațiilor și dotărilor din cadrul Bazinului de Înot Didactic, drepturile, obligațiile și răspunderile administratorului și abonaților, în scopul desfășurării corespunzătoare a activităților de agrement, educative și sportive în vederea cărora a fost realizat obiectul de investiție Bazinului de înot didactic.

Care sunt serviciile oferite în cadrul Bazinului de înot didactic?

Serviciile oferite în cadrul Bazinului de înot didactic sunt:

 1. a) asigurarea bazei materiale pentru desfășurarea activitatilor destinate organizarii si promovarii competițiilor sportive, pregatirea sportive de performanță;
 2. b) organizarea de activitati institutional administrative de natura didactica si sociala constand în:
 • cursuri de inițiere – învățare a înotului;
 • cursuri pentru nivel intermediar;
 • cursuri pentru nivel avansat;
 • ore de inițiere și pregatire în activitatea înot pentru elevii care au obtinut medalii la faza națională la olimpiadele şi concursurile internaţionale pe discipline şcolare în anul în curs si anul anterior;
 • ore de educație fizică și sport desfășurate  în baza protocoalelor încheiate cu unitatile școlare din orașul Chitila.
 • cursuri pentru performanță pentru sportivii legitimați în cadrul secției de natație a Clubului Sportiv Chitila;
 1. c) facilitarea în limita locurilor disponibile a accesului pentru public în bazin pe baza de bilete și abonamente pentru initiere și practicarea de activități specifice de înot.

CAPITOLUL I- Înregistrarea și accesul în bazin

 Înregistrarea copiilor se va face în baza documentelor următoare:

 1. copie certificat de naștere sau copie buletin;
 2. cerere de înscriere care conține date din cartea de identitate, domiciliul număr de telefon și perioada cursurilor, atât pentru cursant, cât și pentru aparținător;
 3. adeverință medicală eliberată de medicul de familie (sau medic sportiv) cu mențiunea ”apt pentru efort fizic/ clinic sănătos/ apt medical”, iar la momentul examinării „nu se află în evidență cu boli dermatologice”;
 4. declarație din partea însotitorului copilului până la vârsta de 16 ani, precum că a luat cunoștintă de Regulamentul bazinului, normele de bună purtare, interdicții, drepturile si obligațiile aferente.
 5. Înregistrarea persoanelor se va face Online pe clubsportivchitila.ro prin completarea formularului de înscriere transmiterea documentelor și achitarea taxei sau fizic, la sediul bazinului.

 6. Accesul este permis în interiorul bazinului prin scanarea codului QR, emis în baza unui abonament eliberat contracost conform tarifelor stabilite.
 7. Accesul în interiorul bazinului este permis indiferent de anotimp, acesta fiind acoperit și pe deplin funcțional. Pentru perioadele de avarie sau mentenanță periodică, accesul în bazin poate fi restricționat.
 8. Condițiile minime pentru a participa la orele/ ședințele de înot sunt: statutul „apt din punct de vedere medical/clinic sănătos”, respectarea orarului stabilit.
 9. Copii sub 16 ani, vor intra în bazin doar sub supravegherea unui adult.

CAPITOLUL II –  Reglementări și obligații privind accesul și desfășurarea diferitelor activități specifice bazinului

 1. Bazinul va funcționa în conformitate cu programul stabilit de către administrator în funcție de solicitări.
 2. Ultima încasare va avea loc cu cel puțin o oră înainte de închidere.
 3. Ieșirea din bazin se face cu cel puțin 10 minute înainte de închiderea bazinului.
 4. Programul de funcţionare va fi planificat pe zile şi ore în funcție de programări şi nu va putea fi modificat fără aprobarea administratorului.
 5. În cazul renunțării la curs pe parcursul perioadei în care beneficiarul deține un abonament valabil, contravaloarea acestuia nu se restituie;
 6. Orice tip de abonament este valabil 30 de zile de la data achitării;
 7. Durata abonamentului se prelungește doar în cazul în care beneficiarul nu este apt din punct de vedere medical să urmeze un anumit curs, acest lucru dovedindu-se prin adeverință medicală semnată și parafată de un medic specialist;
 8. Clubul Sportiv Chitila nu este responsabil pentru neprezentarea beneficiarului la curs și nu returnează sau transferă taxa pentru orele pierdute din motive dependente de beneficiar;
 9. Abonamentul este nominal și netransmisibil;

CAPITOLUL III – Tarife

 1. Plata se realizeaza prin OP sau CASH la recepția bazinului, sub formă de abonament pe un număr de ședințe, tarifele fiind stabilite prin HCL nr. 128/29.08.2023 privind predarea în administrarea Clubului Sportiv Chitila a Bazinului de înot didactic din str. Castanilor nr. 41 A, oraș Chitila, județul Ilfov și aprobare tarife închiriere Bazin de înot.

CAPITOLUL IV- Răspundere, drepturi și obligații

 1. Pentru accesul în bazin, abonații trebuie să respecte următoarele:
 1. Toate persoanele prezente în cadrul bazinului trebuie să evite conflictele și să adopte un comportament civilizat, bazat pe respect reciproc;
 2. Sunt interzise jocurile prin care se mentine sub apă capul altei persoane;
 3. Este obligatoriu să se apeleze la un instructor dacă se observă că o persoană este în pericol;
 4. Este interzisă introducerea și consumul de băuturi alcoolice în tot perimetrul bazinului de înot didactic, introducerea și consumul de orice băuturi răcoritoare și de orice tip de alimente în perimetrul bazinului;
 5. Este interzis fumatul în incinta bazinului de înot didactic, excepție făcând doar spațiile special amenajate și marcate în acest sens;
 6. Este interzisă introducerea în incinta bazinului de înot didactic a animalelor de orice fel;
 7. Este strict interzisă accesul în incinta bazinului cu arme de orice fel sau cu obiecte periculoase;
 8. Nu sunt permise barci gonflabile, rafturi, saltele gonflabile;
 9. Este interzisă deplasarea/înotul de pe un culoar pe altul, peste marcajul plutitor, precum și staționarea pe acesta;
 10. Sunt interzise săriturile în apă din alergare;
 11. Este interzisă practicarea de către public și de către abonați a jocurilor de agrement cu mingea, în apă sau în imediata vecinătate a bazinelor, excepție făcând atrenamentele în cadrul grupelor de copii;
 12. Este interzis comportamentul și limbajul indecent și/sau obscen, violența fizică, precum și conversațiile cu o tonalitate ridicată sau orice comportament care afectează confortul și integritatea fizică a celorlalți abonați sau a personalului bazinului de înot;
 13. Este interzisă distrugerea sau sustragerea de bunuri/obiecte aflate în incinta bazinului de înot didactic;
 14. Este interzisă distrugerea sau păstrarea cheii de la vestiar înmânată la intrare. În cazul pierderii cheii de la vestiar se va achita o taxă, în valoare de 30 de lei, pentru emiterea unui duplicat;
 15. Este interzis accesul și manevrarea instalațiilor din incinta  bazinului de către persoane neautorizate;
 16. Este interzis accesul în zonele tehnice (centrală termică, stație de tratare a apei, stație de climatizare, etc.), cu excepția personalului autorizat;
 17. Este interzisă folosirea sau prezentarea cu rea credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, atrage interzicerea accesului în incinta complexului.
 18. Alergatul pe marginea bazinului, jocul cu mingea, săriturile în apă, scuipatul și suflatul nasului în bazin sunt strict interzise;
 19. Este obligatoriu mersul la baie în caz de nevoie;
 20. Nu va fi permis accesul persoanelor care prezintă semne de infecție respiratorie (tuse și strănut frecvente, stare de sănătate generală alterată)/ boli de piele;
 21. Este obligatorie folosirea pediluviului pentru spălarea picioarelor înainte de intrarea în bazin, care va conține apă tratată cu clor, respectând concentrația maximă admisă;
 22. Accesul în incinta bazinelor se va face în ordinea înregistrării cererilor de înscriere de către administratorul bazinului împreună cu instructorul.
 23. La intrare, toți abonații trebuie să prezinte echipamentul de înot adecvat din dotare, precum: costumul de baie sau slip, cască, papuci și prosop. Nu este permis înotul cu haine „de stradă” (haine precum pantaloni de sport sau lenjeria intimă nu sunt considerate echipamente specifice activităților de natație);
 24. Persoanele, cursanții sau aparținătorii acestora trebuie să fie de acord cu faptul că sunt obligați să folosească dușurile înainte de intrarea în bazin, să păstreze liniștea, curățenia, disciplina și ordinea în incinta bazinului;
 25. Personalul bazinului de înot didactic nu este responsabil pentru bunurile, valorile și obiectele lăsate nesupravegheate în cabinele de la vestiar sau în orice alt loc din incinta acestuia;
 26. Predarea cheii de la vestiar, se realizează la ieșirea din incinta bazinului de înot didactic, personalului de la recepție;
 27. Accesul la dușuri/vestiare se face folosind încălțăminte adecvată/curată. Este interzis accesul persoanelor de gen masculin la dușul/vestiarul femeilor, precum și accesul persoanelor de gen feminin la dușul/vestiarul bărbaților;
 28. Adoptarea unei ținute decente este obligatorie atât la duș, precum și în vestiar. Abonații se vor schimba de haine/echipament de natație doar în cabinele de schimb special amenajate în vestiare.
 29. Sunt permise toate articolele pentru înotat: colaci, plute mici, aripioare, veste, înotătoare, etc;
 30. Nerespectarea acestor reguli poate duce la excludarea persoanelor din bazin, pentru o ședintă, pentru o lună sau pentru un an, decizia fiind a instructorului responsabil de siguranța bazinului;
 31. Însoțitorii beneficiarilor au acces numai în spaţiul de aşteptare și la grupurile sanitare din zona de recepție, cu exceptia însoțitorilor copiilor minori (cu vârsta de până la 7 ani) carora le este permis accesul şi la vestiare în vederea echipării / dezechipării copiilor utilizând vestiarul corespunzator sexului copilului.

(2) Pentru ședintele de curs, drepturile și obligațiile cursanților și instructorilor sunt:

 1. Prezentarea cursanților pentru ședinta de înot se va face cu cel mult 15 minute înainte de ora de începere, în vederea desfășurării activităților premergătoare, precum completarea declarațiilor, efectuarea plătii aferente (după caz), echiparea, utilizarea dușurilor pentru igienizare înainte de ora începerii, etc;
 2. Cursanții NU au voie pe marginea bazinului neechipați și nesupravegheați;
 3. Cursanții NU au voie să înoate prin bazin sau să facă sărituri nesupravegheati;
 4. Părinții/însoțitorii NU au voie să intervină în timpul orei decât cu acordul instructorului;
 5. Este obligatorie supravegherea permanentă a cursanților de către instructor începând de la intrare și până la ieșirea din incinta bazinului, în vederea evitării producerii unor accidente;
 6. Nerespectarea acestor reguli poate duce la excludarea cursanților pentru o ședintă, pentru o lună sau pentru un an, decizia fiind a instructorului responsabil de siguranța bazinului, cu acordul administratorului;
 7. În cazul închirierii culoarelor, accesul este permis cu cel mult 8 cursanți/culoar;

Bunurile personale / obiectele de valoare ale beneficiarilor trebuie predate la recepție în vederea păstrării acestora în cutia de valori. Administratorul bazinului nu răspunde de lucrurile personale/ obiectele de valoare lăsate în vestiar, cât și de cele uitate sau pierdute.

Accesul adultilor la Bazinul de înot didactic se face în limita capacităţii maxime admise, cu programare prealabilă.  Copiii au prioritate.

CAPITOLUL VII-  Comunicare și Informare

Orice opinie/informare despre calitatea experienței in bazinul de înot despre calitatea serviciului sau instructorilor de înot este bine venită. Pot fi trimise sesizări cu privire la neprimirea sau la excluderea din incinta bazinului. Orice opinie/informare/sesizare legată de bazinul de inot  didactic poate fi adresată:

 • Online, prin email la adresa: bazin@clubsportivchitila.ro
 • Fizic, printr-o adresă depusă la sediul bazinului.
 • Telefonic, la numerele de telefon disponibile pe site-ul instituției.

TEREN TENIS

Tabel de inchiriere Baza Sportiva