Club Sportiv Chitila

Anunț organizare concurs în data de 03.11.2023 pentru ocuparea funcțiilor de execuție vacante – muncitor necalificat/îngrijitor-compartiment sala sport, muncitor necalificat/îngrijitor- compartiment terenuri de tenis/minifotbal

În temeiul prevederilor art. 18 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu respectarea art. IV, alin. (2), lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor […]

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale de execuție, din cadrul Clubului Sportiv Chitila, organizat în data de 20.09.2023

Nr. crt. Numărul de înregistrare al dosarului de concurs Funcţia solicitată Instituţia sau autoritatea publică Punctaj Proba interviu   Rezultat Proba interviu 1 13/11.09.2023 Muncitor necalificat/îngrijitor- Compartiment bazin de înot Club Sportiv Chitila 90 ADMIS Secretar comisie, Nae Niculae

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcției contractuale de execuție, din cadrul Clubului Sportiv Chitila, organizat în data de 18.09.2023

Nr. crt. Numărul de înregistrare  al dosarului de concurs Funcția pentru care a candidat Punctaj proba scrisă Rezultat probă scrisă 1 11/24.08.2023 Referent 82 ADMIS ·  Contestaţiile cu privire la rezultatul concursului se depun în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării sub sancţiunea decăderii din acest drept. ·  Candidații declarați admiși […]

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante organizat în data de 20.09.2023 în cadrul Clubului Sportiv Chitila

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, în urma selecției dosarelor depuse de candidați la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacantă din cadrul Clubului Sportiv Chitila, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale […]

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante organizat în data de 18.09.2023 în cadrul Clubului Sportiv Chitila

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, în urma selecției dosarelor depuse de candidați la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacantă din cadrul Clubului Sportiv Chitila, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale […]

Rezultatul probei de interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale de execuție, din cadrul Clubului Sportiv Chitila, organizat în data de 28.08.2023

Nr. crt.   Numărul de înregistrare al dosarului de concurs Funcția pentru care a candidat Punctaj proba interviu Rezultat proba interviu 1. 09/18.08.2023 Referent 90 ADMIS Contestaţiile se pot depune în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 53 din H.G nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din […]

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ AL BAZINULUI DE ÎNOT DIDACTIC CHITILA

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ AL BAZINULUI DE ÎNOT DIDACTIC CHITILA Prezentul regulament de ordine interioară al Bazinului de înot didactic situat pe str. Castanilor nr. 41A, orașul Chitila, județul Ilfov, stabilește raporturile dintre Administratorul – Club Sportiv Chitila și abonații privind utilizarea spațiilor și dotărilor din cadrul Bazinului de Înot Didactic, drepturile, obligațiile și răspunderile […]

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcției contractuale de execuție, din cadrul Clubului Sportiv Chitila, organizat în data de 28.08.2023

Nr. crt.   Numărul de înregistrare al dosarului de concurs Funcția pentru care a candidat Punctaj proba scrisă Rezultat proba scrisă 1. 09/18.08.2023 Referent 86 ADMIS Contestaţiile cu privire la rezultatul concursului se depun în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării sub sancţiunea decăderii din acest drept. Candidații declarați admiși vor susține […]

TEREN TENIS

Tabel de inchiriere Baza Sportiva